Ваша дитина йде у 1-ий клас в наступному році? Ви переживаєте? Так, це відповідальний момент у житті кожних батьків.
Ми можемо допомогти Вам подолати свої страхи. У нашому клубі є окремий напрямок , підготовка до школи. Ми готуємо дітей у перший клас. На заняттях діти вивчають письмо, читання та лічбу. Перед цим ми розвиваємо пам’яті, уяву, увагу та просторове мислення. Також на наших заняттях розкриваємо здібності та нахили ваших чад. Це неймовірне відчуття працювати з маленькими оченята ми та ручками, а бачити результат спільної праці ,ще приємніше!
Кожного року змінюються вимоги до вступу в різні школи. Наші викладачі відслідковують ці впровадження. В кінці року ми тестуємо наших учнів, щоб впевнитись у тому, що вони більше ніж готові.

  Чому Вам потрібно прийти до нас?
 1. Індивідуальний підхід до кожного!
 2. Невеликі навчальні групи по 3-4 дитини.
 3. Вікова диференціація дітей (в групах діти одного віку та рівня готовності)
 4. Орієнтація на підготовку дитини згідно сучасних вимог освітньої програми першого класу.
 5. Використання різних форм організації навчально-виховного процесу (індивідуальна самостійна робота, робота в парах)
 6. Використання інноваційних педагогічних технологій (елементи ігрової технології, технології розвивального навчання, проблемного навчання, технології розвитку критичного мислення)
 7. Унікальна система заохочення та мотивації наших учнів.
 8. Атмосфера товариськості, любові, поваги один до одного.
  Основні напрямки роботи з дітьми дошкільного віку:
 1. Розвиток психічних процесів дитини (мислення, уяви, уваги, пам’яті)
 2. Орієнтація в просторі (над, під, вліво, вправо, вгору, вниз, далеко, близько)
 3. Опанування навичкою читання (включає знайомство зі звуками, вивчення основ фонетики, поділ слів на склади, поскладове читання, читання цілими словами, вдосконалення якостей читання)
 4. Опанування навичкою письма (розвиток дрібної моторики, правильна робота зі знаряддями письма, знайомство з елементами літер та власне з написанням літер, розуміння співвідношення «звук-буква», написання цілих слів)
 5. Робота над розвитком зв’язного мовлення (збагачення словникового запасу, проведення тематичних уроків, удосконалення вміння висловлювати та доводити власну думку)
 6. Формування елементарних математичних уявлень (лічба в межах концентру «Десяток», вивчення письмового позначення цифр, знайомство зі складом числа, додавання і віднімання в межах першого десятку, розв’язування простих задач)

Також ми можемо запропонувати індивідуальну роботу з Вашим чадом. Індивідуальні заняття проводяться з дітьми як дошкільного, так і молодшого шкільного віку. Кількість занять визначається Вами. Специфіка роботи теж визначається Вами (виконання з дітьми домашніх завдань, робота над удосконаленням або поглибленням знань з окремих навчальних предметів)

  Особливим видом занять є заняття з швидкочитання (2-3 год./тиждень), основними завданнями яких є :
 • вдосконалення основних якостей читання;
 • підвищення темпу читання;
 • корекція правильності читання слів та речень, наголошення складів;
 • робота над усвідомленням змісту прочитаного;
 • покращення рівня виразності та емоційності читання;
 • збагачення словникового запасу;
 • розширення периферійного зору;
 • вдосконалення артикуляції дитини;
 • акцент на розвитку критичного, творчого видів мислення;
 • прививання любові до книги;
 • розвиток уваги, мовлення, пам’яті та інших психічних процесів.